Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μουσικολογία

Σαμπάχ

Αναπαραγωγή της κλίμακας σε αρχείο midi: sabax

Κύριες συγχορδίες: I βαθμίδα:  re-
IV βαθμίδα:  sol+ (sol aug)
VII βαθμίδα:  do+
Δευτερεύουσες συγχορδίες: II βαθμίδα:  mi- b3/ b5 (bsol+7)
III βαθμίδα:  fa+
Vl βαθμίδα:  la-
VI βαθμίδα:  b si+
Ο δρόμος Σαμπάχ συγγενεύει μ’ όσους δρόμους συγγενεύει και ο δρόμος Ουσάκ.
Η συγχορδία της IV βαθμίδας ( b sol aug) αντικαθίσταται κατά την εναρμόνιση τόσο στα Ρεμπέτικα όσο και στα Συγχρονα λαϊκά τραγούδια από την συγχορδία ( b sol+).
Στο δρόμο Σαμπάχ διακρίνουμε ένα ξέχωρο άκουσμα που δημιουργείται κατά την αρμονική σύνδεση των συγχορδιών των βαθμίδων I-IV-VII-I.Δηλαδή: (re-) – ( b sol+) – (do+) – (re+).
Για τη συγχορδία (mi- b3/ b5) συμβαίνει ότι αναφέραμε και στους άλλους δρόμους (όπως στη συγχορδία της IV βαθμίδας στο δρόμο Νιαβέντ).

Για να δείτε και τους υπόλοιπους δρόμους…

Share

You must be logged in to post a comment.