Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Το ρεμπέτικο

Μουσικοί δρόμοι

Οι κυριότεροι μουσικοί δρόμοι που χρησιμοποιούνται στα ρεμπέτικα τραγούδια είναι:

Share

You must be logged in to post a comment.