Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μουσικολογία

Ουσάκ

Αναπαραγωγή της κλίμακας σε αρχείο midi: ousak

Κύριες συγχορδίες: I βαθμίδα: re-
IV βαθμίδα: sol-
VII βαθμίδα: do-
Δευτερεύουσες συγχορδίες: II βαθμίδα: b mi+
III βαθμίδα: fa+
V βαθμίδα: la dim
VI βαθμίδα: b si+
Ο δρόμος Ουσάκ έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές τόσο σε Ρεμπέτικα όσο και σε Σύγχρονα Λαϊκά τραγούδια. Γι’ αυτό ακουστικά μας είναι πολύ γνωστός.
Χαρακτηριστική αρμονική ζεύξη είναι η σύνδεση των βαθμίδων  I-II-III-IV [δηλ. (re-) - (b mi+)-(fa+)-(sol-)].
Σπάνια χρησιμοποιείται στην εναρμόνιση του δρόμου Ουσάκ η συγχορδία της V βαθμίδας la dim καθώς και η συγχορδία της VI βαθμίδας (b si+).
Ο δρόμος Ουσάκ συγγενεύει μελωδικά με τους δρόμους Σαμπάχ - Διατονικό Μινόρε – Κατιούσα Κλίμακα του δρόμου Κιουρντί και την κατιούσα κλίμακα του δρόμου Μελωδικό Μινόρε. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν κοινό το χαρακτηριστικό μελωδικό διάστημα που δημιουργείται μεταξύ της VI βαθμίδας (b si) και της βαθμίδας (do).
Αξίζει να σημειώσουμε πως η ορθότερη ονομασία του δρόμου Ουσάκ είναι Κιουρντί. Αυτό βέβαια  φαίνεται λίγο παράδοξο για τους περισσότερους μουσικούς, καλό θα ήταν όμως να το έχουν υπ’ όψη τους. Όπως επίσης, πως ο δρόμος Κιουρντί που σημειώνεται στο σχετικό πίνακα είναι ο δρόμος Ουσάκ.

Για να δείτε και τους υπόλοιπους δρόμους…

Share

You must be logged in to post a comment.