Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Βίκος

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Υποοικογένεια: Ψυχανθή

Vicia sativa

Σπέρνεται το φθινόπωρο στο αμπέλι για χλωρή λίπανση. Στις φωτογραφίες και διάφορα είδη αγριομπίζελων, αυτοφυή στην περιοχή.


Share

You must be logged in to post a comment.