Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Θαψιά

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)

Thapsia garganica

ή φειδόχορτο (Κρήτη). Για τις θεραπευτικές του ιδιότητες διαβάστε το άρθρο Thapsia garganica: Φυτό της ελληνικής υπαίθρου ίσως δηλητηριάζει τον καρκίνο απο τη διαδικτυακή κοινότητα δασολόγων. Φωτο: Πόρτο Ράφτη, λόφος Μπαθίστα, αναγνώριση: giout.


Share

You must be logged in to post a comment.