Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Λαψάνα

Οικογένεια: Βρασικίδες ή Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers)

Hirschfeldia incana

Άλλη μια λαψάνα. Μοιάζει πολύ με το γένος Sinapis (δες άρθρα «Σιναπιά» και «Λαψάνες και βρούβες«). Φώτο: Πόρτο Ράφτη

Share

You must be logged in to post a comment.