Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μαύρο Μαρούβιο

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)

Ballota nigra

Αδελφάκι με τη Λουμινιά αλλά, μάλλον, έχει περισσότερη σχέση με το ξαδελφάκι του, το λευκό Μαρούβιο (Σκυλόχορτο), με παρόμοιες φαρμακευτικές ιδιότητες. Αρωματικό με «ιδιαίτερη» μυρουδιά. Φωτο: Παύλο Βοιωτίας.

Share

You must be logged in to post a comment.