Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μαλβίδες

Στο φυτολόγιο περιγράφονται: (Αλθαία, Μολόχα Malva sylvestris, Μπάμια DSCN0789, Ιβίσκος Hibiscus rosa-sinensis, Δενδρομολόχα DSCN8476, Λαβατέρα DSCN5275, Μολοχία Corchorus olitorius)

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Μαλβίδες (Malvaceae, Malvengew?chse / Mallows)

Share