Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Ζοχός

Οικογένεια: Αστερώδη ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)
Ζοχός ο λαχανώδης (Sonchus [...]

Share