Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Κουτσουπιά

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Υποοικογένεια: Καισαλπινίδες

Κερκίς η κερατοειδής (Cercis siliquastrum)

Καλλιεργείται σαν διακοσμητικό για το φύλλωμά του και τα ωραία άνθη του, που βγαίνουν πριν απο τα φύλλα. Πιστεύεται ότι ο Ιούδας κρεμάστηκε από ένα τέτοιο δένδρο γι αυτό έχει και την ονομασία «δέντρο του Ιούδα». Μαζί με το αδελφάκι του, την [...]

Share