Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Φυτοζούμια

Εκχυλίσματα, εμβρέγματα και βάμματα από κάποια βότανα με εξαιρετικά αποτελέσματα αντιπετώπισης ασθενειών, ενίσχυσης της άμυνας του φυτού ακόμα και λίπανση [...]

Share

Πολυκόμπι

Οικογένεια: Εκουιζετικά (Equisetaceae, Schachtelhalmgew?chse / Horsetails)
Ιππουρίδα των αγρών (Equisetum [...]

Share