Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Σημειώσεις Βιοχημείας

Σχεδόν τα πάντα. Με λίγη Χημεία – τα βασικά – πολλή Βιολογία, και αρκετές εικόνες. Λίγο η σελιδοποίηση έχει χαλάσει…  Φτιάχτηκε για ένα μάθημα του ΤΕΛ που καταργήθηκε.

Σημειώσεις Βιοχημείας

Share