Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Δρυομυγοχάφτης

Ficedula semitorquata

Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Φωτο Ζάκυνθος, κτήμα ΓΤΜΑ

Share

You must be logged in to post a comment.