Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Τσαλαπετεινός

Upupa epops (Έποψ ο γνήσιος)

Στη Ζάκυνθο, στο Πόρτο αλλά και αρκετοί στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Share

You must be logged in to post a comment.