Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Σκουφοβουτηχτάρι

Podiceps cristatus (Podicipedidae)

Σαν παπίτσες στη λίμνη Ιωαννίνων (Παμβώτις).

Share

You must be logged in to post a comment.