Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Καστανοκέφαλος γλάρος

Chroicocephalus ridibundus

Ενας γλάρος του γλυκού νερού. Στη λίμνη Ιωαννίνων.

Share

You must be logged in to post a comment.