Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ανθέμιδα

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Ανθέμιδα η χία (Anthemis chia) και

Anthemis peregrina

κν. μαργαρίτα. Είναι γνωστό απο την αρχαιότητα. Πιθανό να πρόκειται για το άνθιμο του Θεόφραστου. Ολόκληρο το φυτό θεωρείται ορεκτικό και επουλωτικό.(Πηγή: 3)

Share

You must be logged in to post a comment.