Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ελιά

Οικογένεια: Ελαιίδες (Oleaceae, ?lbaumgew?chse / Ashes)

Ελαία η ευρωπαϊκή ποικ. ευρωπαϊκή (Olea europaea var. europaea) και

Ελαία η ευρωπαϊκή ποικ. δασική (Olea europaea var. sylvestris) κν. αγριελιά

Δες και άρθρα: «Σύνεργα για μάζεμα ελιών«, «Ελαιουργείο Βασιλικού Ζακύνθου«, «Ράχιανης»


Share

You must be logged in to post a comment.