Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Τριανταφυλλιά

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)

Ροδή (Rosa) Διάφορες ανθοκομικές ποικιλίες. Η ροδή η εκατόφυλλος (Rosa centifolia) είναι ένα είδος εξαιρετικά αρωματικό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του γνωστού γλυκού καθώς και για την παρασκευή ροδόνερου (ροδόσταμο).

Share

You must be logged in to post a comment.