Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μπουγαρινιά - Φουλιά

Οικογένεια: Ελαιίδες (Oleaceae, ?lbaumgew?chse / Ashes)

Γιάσμινον το σαμπάκ (Jasminum sambac) τόσο στην απλή (μπουγαρίνι, φούλι) όσο και στην διπλανθή μορφή (γκραντούκα – από τη γαλλική του ονομασία Grand Duke de Toscane). Στην τελευταία φωτογραφία το «ινδικό φούλι» (Plumeria rubra της οικογενείας Apocynaceae).

Share

You must be logged in to post a comment.