Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μηδική

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Μηδική η δενδρώδης (Medicago arborea) και

Medicago monspeliacaMedicago disciformisMedicago rugosaMedicago truncatula και

Medicago orbicularis (η γνωστή σκουλαρικιά)

Γένος με τουλάχιστον 30 είδη αυτοφυή στην Ελλάδα. Η Μηδική η δενδρώδης χρησιμοποιείται και σαν καλλωπιστικό σε άκρες δρόμων κ.α. Η Μηδική η ήμερος (Medicago sativa) κν. μηδική ή τριφύλλι καλλιεργείται σαν κτηνοτροφικό φυτό.

Share

You must be logged in to post a comment.