Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Κουτσουπιά

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Υποοικογένεια: Καισαλπινίδες

Κερκίς η κερατοειδής (Cercis siliquastrum)

Καλλιεργείται σαν διακοσμητικό για το φύλλωμά του και τα ωραία άνθη του, που βγαίνουν πριν απο τα φύλλα. Πιστεύεται ότι ο Ιούδας κρεμάστηκε από ένα τέτοιο δένδρο γι αυτό έχει και την ονομασία «δέντρο του Ιούδα». Μαζί με το αδελφάκι του, την χαρουπιά, αποτελούν 2 πολύ ενδιαφέροντα είδη της υποοικογένειας Καισαλπινιοειδή αυτοφυή στην Ελλάδα. Ολα τα υπόλοιπα είδη είναι τροπικά.

Share

You must be logged in to post a comment.