Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

4 Λέχαιον

Φυτά κήπου Τουλάρας

Καλλωπιστικά: Κοράλι, Νάρκισσος, Πασχαλιά, Αγγελική,

Κόνυζα, Δειλινά, Γλυστρίδα, Γάλιο, Ροδιά, Σιναπιά,

Share

You must be logged in to post a comment.