Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Χείρανθος

Οικογένεια: Βρασικίδες ή Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers)

Χείρανθος ο χείριος (Cheiranthus cheiri ή Erysimum cheiri)

Αλλιώς: Κιτρινοβιόλα Απο φυτό άγριο απο τη Χίο που καλλιεργεί εδώ και χρόνια ο Αντώνης στο μπαλκόνι του. Δείτε και τις Πορτο Ραφτιώτικες: βιολέτα και κίτρινη βιολέτα.

 

Share

You must be logged in to post a comment.