Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μαρούλι

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Λακτούκα η ήμερος (Lactuca sativa)

(Φώτο: κήπος Πόρτο)


Share

You must be logged in to post a comment.