Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Δελφίνιο

Οικογένεια: Ρανουγκουλίδες (Ranunculaceae, Hahnenfu?gew?chse / Buttercups)

Delphinium peregrinum

Άλλα ονόματα: λιναρήθρα Φώτο: κήπος Πόρτο, αναγνώριση: Κατερίνα


Share

You must be logged in to post a comment.