Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

3 Πορτο Ράφτη

Εργασίες συντήρησης λίμνης και νούφαρου

Το χειμώνα είναι η προσφορότερη εποχή για να γίνουν οι εργασίες συντήρησης της λίμνης. Τα νούφαρα έχουν χάσει όλα τα φύλλα τους, οπότε μπορούν να βγούν, να επιλεγούν τα κομμάτια της ρίζας που θέλουμε, να καθαριστεί η λίμνη (αν χρειάζεται) και να ετοιμαστεί για την άνοιξη. Η ανάγκη καθαρισμού του νούφαρου είναι ανάλογη με το πόσο έχει πολλαπλασιαστεί η ρίζα. Την τελευταία φορά η ρίζα περίσσευε περίπου 1/2 μέτρο απο την επιφάνεια.

Share

You must be logged in to post a comment.