Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ασπάλλαθος

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Καλυκοτόμος η χνουδωτή (Calicotome villosa)

Σε φράχτες, θαμνότοπους και φρύγανα.

Share

You must be logged in to post a comment.