Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μέντες - Δυόσμος

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints) Υπάρχει γενικά μια δυσκολία στην κατάταξη αυτού του γένους λόγω της πολυμορφίας των ειδών και της ποικιλίας των υβριδίων. Στο χωράφι «φιλοξενούνται»:

η Μέντα η σταχυώδης (Mentha spicata, κν. Δυόσμος) ή Μέντα η πρασίνη (Mentha viridis) ή Ηδυ-οσμος ή Δύο οσμές,

η Μέντα η πουλέγειος (Mentha pulegium, κν. φλισκούνι) από τη Ζάκυνθο,

η Μέντα η πιπερώδης (Mentha piperita ή Mentha rotundifolia)?, μια μέντα που εμείς τη λέμε μάλλον λάθος αλιβάντρα (κυρ Κώστας – κιτροβάλσαμο στις φωτο)

για αντιπαραβολή: Mentha piperita http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Mentha+x+piperita&fm=pflfamla&abs=pfllst

Share

You must be logged in to post a comment.