Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Λαβρόχορτο

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)

Λάμιο το περίβλαστο (Lamium amplexicaule)

Λέγεται και δωδεκάνθι. Κοινό σε καλλιεργημένους και μη αγρούς.


Share

You must be logged in to post a comment.