Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Πασχαλιά (Σύριγγα)

Οικογένεια: Ελαιίδες (Oleaceae, ?lbaumgew?chse / Ashes)

Σύριγγα η κοινή (Syringa vulgaris)

για αντιπαραβολή: http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Syringa+vulgaris&fm=pflfamla&abs=pfllst

Share

You must be logged in to post a comment.