Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μουσικολογία

Ματζόρε

Αναπαραγωγή της κλίμακας σε αρχείο midi: majore

Κύριες συγχορδίες:I βαθμίδα: (re+)
IV βαθμίδα: (sol+)
V βαθμίδα: (la+) ή (la+7)
Δευτερεύουσες συγχορδίες:II βαθμίδα: mi-
III βαθμίδα: (#fa-)
VI βαθμίδα: (si-)
VII βαθμίδα: (#do dim)
Ο δρόμος Ματζόρε είναι ίσως ο πιο προσιτός στο μουσικό μας αυτί γιατί συμφωνεί περισσότερο με την βίωση μας σε Δυτικοευρωπαϊκά ακούσματα. Ως εκ τούτου μπορούμε να κινηθούμε άνετα τόσο στην μελωδική γραμμή όσο και στην αρμονική ζεύξη των βαθμίδων του δρόμου αυτού.
Για την αρμονία του δρόμου περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στα βιβλία Αρμονίας. Πάντως με χρήση μόνο των συγχορδιών των βαθμίδων:I-IV-V μπορούμε να αποδώσουμε αρμονικά ενα δρόμο Ματζόρε.
Οσον αφορά τις δευτερεύουσες συγχορδίες του δρόμου σημειώνουμε πως μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε είτε σαν συγχορδίες που προκύπτουν από βαθμίδες του δρόμου που θεωρούνται διαβατικοί φθόγγοι ή φθόγγοι από καθυστέρηση είτε σαν ανεξάρτητες συγχορδίες που αναπληρώνουν τις κύριες συγχορδίες.

Για να δείτε και τους υπόλοιπους δρόμους…

Share

You must be logged in to post a comment.