Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μουσικολογία

Χουζάμ

Αναπαραγωγή της κλίμακας σε αρχείο midi: xouzam

Κύριες συγχορδίες:   Ι βαθμίδα        re +
IV βαθμίδα      sol -
V βαθμίδα       la + (ή la +7)
Δευτερεύουσες συγχορδίες:  II βαθμίδα       mi dim
III βαθμίδα       # fa -
IV βαθμίδα      b si +  (b si aug)

Ο δρόμος Χουζάμ έχει μελωδική συγγένεια με το δρόμο Χιτζαζσκιάρ.
Η μελωδική συγγένεια καθορίζεται από το γεγονός ότι οι δύο αυτοί δρόμοι έχουν πανομοιότυπα μελωδικά διαστήματα μεταξύ των βαθμίδων τους εκτός από τα μελωδικά διαστήματα που δημιουργούνται μεταξύ της ΙΙ και ΙΙΙ βαθμίδας τους.
Στο δρόμο Χουζάμ δημιουργείται μελωδικό διάστημα τόνου δευτέρας μεγάλο (της μορφής mi – # fa) ενώ στο δρόμο Χιτζαζσκιάρ δημιουργείται μελωδικό διάστημα τριημιτονίου, δευτέρας αυξημένο (της μορφής b mi – # fa).

Ο δρόμος Χουζάμ έχει αρμονική και μελωδική συγγένεια με το δρόμο Ματζόρε.
Οσον αφορά τη μελωδική συγγένεια παρατηρούμε ότι τα μελωδικά διαστήματα μεταξύ των βαθμίδων των δύο δρόμων είναι (αντίστοιχα) κοινά εκτός από το μελωδικό διάστημα που δημιουργείται μεταξύ της VI βαθμίδας και VII βαθμίδας τους. Αυτό προκύπτει από τους πίνακες στις σελίδες.
Οσον αφορά την αρμονική συγγένεια μπορεί να θεωρηθεί μεταξύ των δύο δρόμων στην περίπτωση που εναρμονίσουμε κάνοντας χρήση μόνο των συγχορδιών της Ι βαθμίδας: (re +) και της V βαθμίδας (la +).

Καλό θάταν να κάνουμε μια παρατήρηση ακόμα. Πρόκειται για τη σύνδεση της συγχορδίας της VII βαθμίδας (# do dim) με τη συγχορδία της Ι βαθμίδας (re +).
Αν η σύνδεση ακολουθήσει την αρμονική γραμμή VII – V – I δηλαδή (#do dim) – (la +) – (re +) τότε μας δημιουργείται η εντύπωση της τέλειας πτώσης.  
Αν όμως συνδέσουμε τη συγχορδία της VII βαθμίδας κατευθείαν με τη συγχορδία της Ι βαθμίδας τότε μας δίναται η εντύπωση μιας πλάγιας πτώσης, παρόμοιας με εκείνης που στην Βυζαντινή μουσική ονομάζεται εκκλησιαστική πτώση.

Για να δείτε και τους υπόλοιπους δρόμους…

Share

You must be logged in to post a comment.