Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μουσικολογία

Πειραιώτικος

Αναπαραγωγή της κλίμακας σε αρχείο midi: pirea

Κύριες συγχορδίες:   Ι βαθμίδα        re +
II βαθμίδα      b mi + /#3 (b mi + 4) b mi +
IV βαθμίδα      # sol-b3 /b5 (b si + 7)  # sol dim
Δευτερεύουσες συγχορδίες:  V βαθμίδα       la + /b5 (b mi + 7 b5)
III βαθμίδα       # fa -
VI βαθμίδα      b si +  (b si aug)
VII βαθμίδα      # do – /b3 (# sol + 4)

Η συγχορδία της ΙΙ βαθμίδας (b mi + /#3) είναι εναρμόνια με την συγχορδία (b mi + 4) που η ονομασία της είναι Μι ύφεση προστιθεμένη τετάρτη. Η συγχορδία της IV βαθμίδας (# sol-b3 /b5) είναι εναρμόνια με τη συγχορδία (b si + 7) και θεωρείται κατά κάποιο τρόπο σαν την α’ (δες παρακάτω παρτιτούρα) αναστροφή της συγχορδίας (# sol-b3 /b5).

Για να δείτε και τους υπόλοιπους δρόμους…

Share

You must be logged in to post a comment.