Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μουσικολογία

Σενγκάχ

Αναπαραγωγή της κλίμακας σε αρχείο midi: sengax

Κύριες συγχορδίες: I βαθμίδα: re+
IV βαθμίδα: sol-
V βαθμίδα: la- (la aug) ή la+7
Δευτερεύουσες συγχορδίες:II βαθμίδα: (b mi- bb3/b5 sol+7)
III βαθμίδα:  #fa-
VI βαθμίδα: b si+ (b si aug)
VII βαθμίδα: ( #do+/b5) sol-7 b5
Ο δρόμος Σενγκάχ έχει μελωδική και αρμονική συγγένεια τόσο με το δρόμο Χουζάμ όσο και με το δρόμο Ανιούσα κλίμακα του Ράστ (περισσότερο με την α΄ παραλλαγή του Ράστ).
Επίσης συγγενεύει και  με το Αρμονικό Μινόρε.
Δεν έχει ακουσθεί πολύ σαν δρόμος. Μπορεί όμως η μελέτη του να αποτελέσει το ερέθισμα για ένα πιο πλούσιο ταξίμι σε δρόμους που συγγενεύουν μαζί του.
Η συγχορδία (#mi- bb3/ b5) είναι εναρμόνια με την συγχορδία (sol-7). Μάλιστα δε η συγχορδία (#mi- bb3/ b5) είναι η α’ αναστροφή της συγχορδίας (sol-7) (παρ.5). Επίσης η συγχορδία (#do+/ b5) είναι εναρμόνια με την συγχορδία (sol-7 b5)(ΣΟΛ μινόρε εβδόμη ελλατωμένη πέμπτη). Μάλιστα δε η συγχορδία (#do+/ b5) θεωρείται κατά κάποιον τρόπο σαν την β΄ αναστροφή της συγχορδίας (sol-7 b5) (παρ.6).
Συγκρίνοντας τις συγχορδίες της IV βαθμίδας (sol-), της βαθμίδας (sol-7) και της VII βαθμίδας(sol-7 b5) παρατηρούμε ότι πρόκειται για την ίδια συγχορδία με  προσθήκη απλώς της εβδόμης και της ελλατωμένης πέμπτης. Αυτή η αρμονική ζεύξη (sol-)-(sol-7)-(sol-7 b 5) μας προσφέρει μια σπουδαία δυνατότητα στην εναρμόνιση του δρόμου αυτού.
Αν παρατηρήσουμε π.χ. στον δρόμο Νιαβέντ της συγχορδίας της II βαθμίδας (mi+/ b 5) την θεωρούμε εναρμόνιση με την μείζονα (ματζόρε) πεντάφωνη συγχορδία (b si+7 b 5). Αυτό όμως δεν συμβαίνει και στο δρόμο Σενγκάχ. Δηλαδή την συγχορδία της VII βαθμίδας (#do+/ b5), που είναι ίδιας μορφής, την θεωρούμε εναρμόνια με την ελάσσονα (μινόρε) πεντάφωνη συγχορδία (sol-7 b5).
Η εξήγηση του φαινομένου αυτού είναι η εξής:Η τρίτη της συγχορδίας (sol-7 b5),  που την χαρακτηρίζει αν είναι μινόρε ή ματζόρε, είναι η VI βαθμίδα του δρόμου (b si).
Το μελωδικό διάστημα μεταξύ της θεμελίου (sol), της συγχορδίας (sol-7 b5) και της τρίτης (si) της συγχορδίας είναι τρίτη μικρή που χαρακτηρίζει τις ελάσσονες (μινόρε) συγχορδίες.
Ετσι εναρμονίζοντας με την συγχορδία (sol-7 b5) και όχι με την (sol+7 b5) κατορθώνουμε να αποδίδουμε και την VI βαθμίδα (b si) που χαρακτηρίζει την μελωδική γραμμή του δρόμου Σενγκάχ.

Για να δείτε και τους υπόλοιπους δρόμους…

Share

You must be logged in to post a comment.