Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μουσικολογία

Κανονάκι

Κανονάκι ή κανόνι. Μουσικό όργανο της οικογένειας των νυκτών εγχόρδων που βρίσκεται σε ευρύτατη χρήση στην παραδοσιακή μουσική της ανατολικής Μεσογείου.
Το τυπικό όργανο αποτελείται από ξύλινο ηχείο μικρού βάθους και σχήματος ορθογωνίου τραπεζίου με μεγάλη πλευρά 1.06 μ. και ύψος 44 περίπου εκ. Διαθέτει 72 χορδές οι οποίες ανα 3 χορδίζονται σε ταυτοφωνία καλύπτοντας μουσική έκταση 24 φθόγγων. Οι χορδές αγκυρώνονται στο ηχείο του οργάνου κατά την έννοια του ύψους του τραπεζίου και μέσω καβαλάρηδων στερεώνονται σε κλειδιά τοποθετημένα κατά την υποτείνουσά του, με τα οποία και χορδίζονται.
Το παίξιμο του οργάνου γίνεται συνήθως με τη βοήθεια ειδικών μεταλικών πλήκτρων που προσαρμόζονται στους δείκτες των δύο χεριών.
Η προέλευση του οργάνου είναι ανεξακρίβωτη, θεωρείται όμως πολύ πιθανή η καταγωγή του από τα πολύχορδα όργανα της αρχαιοελληνικής μουσικής, το ψαλτήριο, το επιγώνιο, τη σαμβύκη κλπ.
Γεγονός είναι ότι το κανονάκι υπήρχε στο Βυζάντιο με την ονομασία «ψαλτήριο» καθώς και ότι απετέλεσε, και αποτελεί, ένα από τα σημαντικότερα όργανα της αραβικής μουσικής. Η ονομασία του, εξ’άλλου, προέρχεται από την αραβική του ονομασία qanum, της οποίας όμως είναι βέβαιη η ετυμολογία από τον αρχαιοελληνικό κανόνα.

Για να δείτε και άλλα όργανα πατείστε εδώ.

Για να επιστρέψετε στην εισαγωγή της Μουσικολογίας πατείστε εδώ.

Share

You must be logged in to post a comment.