Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Θαμνοστοιχίες

Τα ξυλώδη φυτά, γνωστά σε όλους μας σαν αγριόδενδρα, σαν θάμνοι ή σαν βάτα, συμβάλλουν όχι μόνο στη διάρθρωση και στη ζωοποίηση του τοπίου, και την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος με αισθητική και ηθική επίδραση επι του ανθρώπου, αλλά οφελούν και τη γεωργία, κατα πολλούς [...]

Share

Αγριοτριανταφυλλιά

Οικογένεια: Rosaceae, Rosengew?chse / Roses
Rosa canina και Rosa arvensis
βιταμίνη [...]

Share