Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Φλισκούνι

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)
Μέντα η πουλέγιος (Mentha [...]

Share

Μέντες - Δυόσμος

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)
Μέντα η σταχυώδης (Mentha spicata, κν. Δυόσμος), Μέντα η πουλέγειος (Mentha pulegium, κν. φλισκούνι), Μέντα η πιπερώδης (Mentha piperita) [...]

Share