Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Ελιά

Οικογένεια: Ελαιίδες (Oleaceae, ?lbaumgew?chse / Ashes)
Ελαία η ευρωπαϊκή ποικ. ευρωπαϊκή (Olea europaea var. europaea) και Ελαία η ευρωπαϊκή ποικ. δασική (Olea europaea var. sylvestris) κν. [...]

Share