Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Σκούπα για κοτέτσι

(Σάρωθρον – σαρώνω). Το κοντάρι είναι από «δεκαράκι» σίδερο (Μάριος) και η φούντα από [...]

Share