Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Καλλιέργεια συκιάς

Επειδή η συκιά είναι δένδρο επιπολαιόριζο οι καλλιεργητικές φροντίδες πρέπει να περιορίζονται σε σκαλίσματα και σβαρνίσματα για την καταστροφή των ζιζανίων (Πηγή: 1). (Εμείς δεν σκαλίζουμε ούτε σβαρνίζουμε και όλα πάνε μια [...]

Share

Αποξηραμένα σύκα και συκομαϊδες

Τα σύκα μαζεύονται, απλώνονται στον ήλιο να ξεραθούν (τα γυρίζουμε 1-2 φορές), τα κόβουμε στα 2 και αφήνουμε να ξεραθούν ακόμα [...]

Share