Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Γαιοσκώληκες

Τα σκουλήκια φροντίζουν για τη χουμοποίηση της κοπριάς (κομπόστ) δίχως δυσάρεστες [...]

Share

Βιοκαλλιέργεια

Μια προσπάθεια να παράγουμε προϊόντα δίχως χημικά υπολείμματα να μπορούν να τρώνε τα παιδιά μας άφοβα, και μια συνείδηση για ένα φυσικό, ποικίλο και ισορροπημένο περιβάλλον.

Βασικά πρόκειται για την καλλιέργεια που εφάρμοζαν οι παππούδες και οι πατεράδες μας (παραδοσιακή καλλιέργεια). «Μάθε και κατέγραφε ότι μπορείς», μου είπε μια κυρία απ το Πελίτι, απο αυτή τη [...]

Share