Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1933

Ημερολόγιο συμβάντων

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας (χηρεύει).
Τοποτηρητής ο Κρουτίτσης Πέτρος.
Αναπληρωτής τοποτηρητής ο Γκόρκι Σέργιος.

Έδρα Μόσχα.

α) Βικάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κρουτίτσης Πέτρος. 08-10-1920.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Δημητρώβου Πιτιρίμ. 17-06-1928.

Επίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Ιωάσαφ. 02-05-1921. (Εκλογή 05-12-1933, από Σερπουχώβου).

 2. Ο Ορεχώβου Ζουέβου Ιωάννης. 12-10-1928.

 3. Ο Βολοκολάμσκ Ιωάννης. 17-11-1929.

 4. Ο Σερπουχώβου Ιννοκέντιος. 14-06-1931. (Εκλογή 05-12-1933, από Κασίρας).

 5. Ο Κολόμνας Σέργιος. 29-10-1933.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Γκόρκι και Αρζαμά Σέργιος. 25-02-1901.
  Έδρα Γκόρκι.

 2. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Παύλος. 23-04-1916.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Νικόδημος. 11-11-1907.
  Έδρα Κοστρομά.

 2. Ο Καλλίνιν και Κάσιν Θαδδαίος. 21-12-1908.
  Έδρα Καλλίνιν.

 3. Ο Καλούγας και Μπορώβου Δημήτριος. 18-05-1914. (Εκλογή 16-06-1933, από π. Πιατιγκόρσκ).
  Έδρα Καλούγα.

 4. Ο Ριαζάν και Σάτσκ Ιουβενάλιος. 24-08-1914.
  Έδρα Ριαζάν.

 5. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Σεραφείμ. 03-04-1916.
  Έδρα Σμολένσκ.

 6. Ο Ιβανόβου Παύλος. 05-07-1921.
  Έδρα Ιβάνοβο.
  Σημείωση: Την 01-02-1933 η Ι.Ε. Ιβανόβου Βοζνεσένσκ μετωνομάστηκε σε "Ιβανόβου".

Επίσκοποι

 1. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ Δανιήλ. 17-04-1921.
  Έδρα Μπριάνσκ.

 2. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ιννοκέντιος. 20-09-1921.
  Έδρα Βλαδίμη.

 3. Ο Τούλας και Οντοέβου Ονήσιμος. 15-03-1926. (Εκλογή 05-12-1933, από π. Βότκινσκ).
  Έδρα Τούλα.

Βικάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπογορόδου Αλέξανδρος. 29-06-1922.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γκόρκι.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βιασμά Μόδεστος. 04-08-1913. (Εκλογή 24-08-1933, από π. Ουράλσκ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Σμολένσκ.
  Σημείωση: Στις 21-03-1933 εξελέγη Επίσκοπος Βιασμά ο Ρζέβου Νίκων, ο οποίος παύθηκε στις 24-08-1933.

 2. Ο Σκόπιν Ιγνάτιος. 05-04-1920. (Εκλογή 03-02-1933, από π. Μπελιώβου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ριαζάν.

 3. Ο Μστιόρας Ιώβ. 09-05-1920. (+ 20-04-1933).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 4. Ο Κοβρώβου Αθανάσιος. 17-06-1921.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 5. Ο Νέου Τορζόκ Αγαπητός. 12-12-1921. (Εκλογή 05-12-1933, από Στάροντουμπ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Καλλίνιν.

 6. Ο Ροστόβου Σεραφείμ. 03-02-1923. (Εκλογή 05-12-1933, από Χαμπαρόβου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Γιαροσλάβου.

 7. Ο Μπεζέτσκ Γρηγόριος. 14-09-1923.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καλλίνιν.

 8. Ο Μαρίισκ Αβραάμ. 07-03-1926.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γκόρκι.

 9. Ο Ροσλάβλ Στέφανος. 25-09-1926.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σμολένσκ.

 10. Ο Σεργκάτς Βλαδίμηρος. 02-04-1927. (Εκλογή 11-12-1933, από π. Μπαρναούλης).
  Βικάριος της Ι.Ε. Γκόρκι.
  Σημείωση: Στις 17-04-1933 εξελέγη Επίσκοπος Σεργκάτς ο π. Γεωργιέβου Πόλσκη Παύλος, ο οποίος παύθηκε στις 11-12-1933.

 11. Ο Βετλούζσκης Νεόφυτος. 25-04-1927.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γκόρκι.

 12. Ο Αλεξανδρώβου Λεωνίδας. 26-06-1927.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 13. Ο Ρυμπίνσκ Σέργιος. 31-10-1927. (Εκλογή 05-12-1933, από Λοντεΰνογε Πόλε).
  Βικάριος της Ι.Ε. Γιαροσλάβου.

 14. Ο Αρζαμά Σεραπίων. 21-08-1928. (Εκλογή 21-03-1933, από Μορσάνσκ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Γκόρκι.

 15. Ο Ρζέβου Παλλάδιος. 14-12-1930. (Εκλογή 24-08-1933, από Γελάμπουγκας).
  Βικάριος της Ι.Ε. Σμολένσκ.
  Σημείωση: Στις 21-03-1933 εξελέγη Επίσκοπος Ρζέβου ο Κάμενετς Ποδόλσκ Βλαδίμηρος, ο οποίος στις 24-08-1933 εξελέγη Επίσκοπος Κουνγκούρ.

 16. Ο Γιουρέβου-Πόλσκη Χρυσόγονος. 13-01-1931.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 17. Ο Μούρομ Νικόλαος. 29-03-1931. (Εκλογή 12-05-1933, από Ρυμπίνσκ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 18. Ο Κίμρυ Νικηφόρος. 21-06-1931. (Εκλογή 01-11-1933, από Αρχαγγέλου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Καλλίνιν.

 19. Ο Κίνεσμα Αλέξανδρος. 21-09-1932.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κοστρομά.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Ευγένιος. 20-01-1913. (Εκλογή 08-09-1933, από Κοτέλνιτς).
  Έδρα Βιάτκα.

Επίσκοποι

 1. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Νίκων. 14-04-1920. (Εκλογή 01-11-1933, από π. Βιασμά).
  Έδρα Αρχάγγελος.
  Σημείωση: Τον Ιανουάριο του 1933 εξελέγη Επίσκοπος Αρχαγγέλου ο Κίμρυ Νικηφόρος, ο οποίος την 01-11-1933 εξελέγη και πάλι Επίσκοπος Κίμρυ.

 2. Ο Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Θεόδωρος. 23-03-1924.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

 3. Ο Βόλογδα και Τότμας Στέφανος. 30-08-1924. (Εκλογή 18-10-1933, από Ουλιανώβου).
  Έδρα Βόλογδα.
  Σημείωση: Στις 16-06-1933 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Βόλογδα ο Κρονστάνδης Βενέδικτος, ο οποίος στις 18-10-1933 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Νοβγορόδου.

 4. Ο Βελίκι Ουστιούνγκ και Ούστ Βίμσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Νικόλσκ Νικόλαος.
  Έδρα Βελίκι Ουστιούνγκ.

 5. Ο Τσερεποβέτς (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Κυριλλώβου Βαλεριανός.
  Έδρα Τσερεποβέτς.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καντνικώβου Βόρις. 24-06-1912.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βόλογδα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νολίνσκ Γεώργιος. 30-01-1922.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

 2. Ο Ουρζούμ Αβραάμ. 16-09-1923.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

 3. Ο Νικόλσκ Νικόλαος. 23-06-1924. (Εκλογή 22-03-1933, από π. Σεστρορέτσκ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βελίκι Ουστιούνγκ.

 4. Ο Γιαράνσκ Εφραίμ. 07-04-1932.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Λένινγκραδ Αλέξιος. 28-04-1913. (Εκλογή 18-10-1933, από Νοβγορόδου).
  Έδρα Λένινγκραδ.
  Σημείωση: Το 1933 η Ι.Ε. Λένινγκραδ και Γκντώβου μετωνομάστηκε σε "Λένινγκραδ".

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Θεοφάνης. 31-05-1915.
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Βενέδικτος. 28-08-1920. (Προαγωγή 04-04-1933. Εκλογή 18-10-1933, από Βόλογδα).
  Έδρα Νόβγκοροντ.
  Σημείωση: Στις 24-08-1933 εξελέγη Μητροπολίτης Νοβγορόδου ο Παλαιάς Ρωσίας Αλέξιος, ο οποίος στις 18-10-1935 εξελέγη Μητροπολίτης Λένινγκραδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βελίκε Λούκι και Τοροπέτς (χηρεύει).
  Έδρα Βελίκε Λούκι.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κυριλλώβου Βαλεριανός. 25-05-1921.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 2. Ο Πετερχώβου Νικόλαος. 07-04-1922.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λένινγκραδ.

 3. Ο Παλαιάς Ρωσίας Ιννοκέντιος. 09-04-1922. (Εκλογή 01-11-1933, από π. Μπλαγοβέσενσκ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 4. Ο Μποροβίτσι Νικήτας. 06-12-1923.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 5. Ο Λούγκας Αμβρόσιος. 14-07-1929.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λένινγκραδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Σαράνσκ Αλέξιος. 26-12-1916. (Εκλογή 05-12-1933, από Σαραπούλ).
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Βασσιανός. 08-08-1921.
  Έδρα Ταμπώβ.

 3. Ο Γέλετς Σέργιος. 29-08-1922.
  Έδρα Γέλετς.

 4. Ο Βορόνεζ και Ζαντόνσκ Ζαχαρίας. 05-10-1923.
  Έδρα Βορόνεζ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κούρσκ και Ομπογιάνου Ονούφριος. 23-01-1923. (Εκλογή 05-12-1933, από Μπελγορόδου).
  Έδρα Κούρσκ.

 2. Ο Ορέλ και Μτσένσκ Αλέξανδρος. 10-08-1923.
  Έδρα Ορέλ.

 3. Ο Κουζνέτσκ Σεραφείμ. 15-08-1924.
  Έδρα Κουζνέτσκ.

 4. Ο Μπελγορόδου Αντώνιος. 27-08-1924. (Εκλογή 05-12-1933, από Μαριουπόλεως).
  Έδρα Μπέλγκοροντ.
  Σημείωση: Το 1933 το Βικαριάτο του Μπελγορόδου ανυψώθηκε σε ανεξάρτητη Επισκοπή.
  Στις 24-08-1933 εξελέγη Επίσκοπος Μπελγορόδου ο Στάρυ Οσκόλ Ονούφριος, ο οποίος στις 05-12-1933 εξελέγη Επίσκοπος Κούρσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σαράνσκ Φίλιππος. 14-11-1920.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πένζας.

 2. Ο Μορσάνσκ Πέτρος. 17-09-1923. (Εκλογή 21-03-1933, από Πιατιγκόρσκ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ταμπώβου.

 3. Ο Ρίλσκ Στέφανος. 11-05-1924. (Εκλογή 26-12-1933, από Αλεξανδρόβσκ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κούρσκ.

 4. Ο Στάρυ Οσκόλ Μητροφάνης. 1924. (Εκλογή 1933, από π. Μπολχώβου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κούρσκ.

 5. Ο Λίπετσκ Ούαρος. 20-08-1926.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ταμπώβου.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Μητροπολίτης

 1. Ο Καζάν και Σβιάζσκ Σεραφείμ. 14-12-1914. (Εκλογή 24-08-1933, από Σαρατώβου).
  Έδρα Καζάν.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σαρατώβου και Πετρώβου Αθανάσιος. 20-11-1920. (Εκλογή 24-08-1933, από Τασκένδης).
  Έδρα Σαράτωβ.

 2. Ο Στάλινγκραδ Πέτρος. 18-03-1923. (Προαγωγή 16-04-1933).
  Έδρα Στάλινγκραδ (Βολγογκράδ).

Επίσκοποι

 1. Ο Αστραχανίου και Τσαρέβου Ανδρέας. 13-01-1924. (Εκλογή 13-10-1933, από π. Βόλσκ).
  Έδρα Άστραχαν.

 2. Ο Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Πέτρος. 05-11-1928. (Εκλογή 19-10-1933, από Κολόμνας).
  Έδρα Σαμάρα.

 3. Ο Ουλιανώβου (χηρεύει).  Τοποτηρητής ο Μελεκεσίου Σεραφείμ.
  Έδρα Ουλιανώβσκ.
  Σημείωση: Στις 16-06-1933 εξελέγη Επίσκοπος Ουλιανώβου ο π. Βιάτκας Στέφανος, ο οποίος στις 18-10-1933 εξελέγη Επίσκοπος Βόλογδα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μαμαντίς Ειρηναίος. 27-01-1923.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

 2. Ο Μπουζουλούκου Σέργιος. 01-09-1923.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαμάρας.

 3. Ο Συζράν Φωστήριος. 09-11-1930. (Εκλογή 1933, από Τσελιάμπινσκ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαμάρας.

 4. Ο Μελεκεσίου Σεραφείμ. 16-05-1931.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ουλιιανώβου.

 5. Ο Μπουγκουρουσλάν Αρτέμων. 10-04-1932. (Εκλογή 02-07-1933, από Πετροπαυλώβου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαμάρας.

 6. Ο Πουγκατσέβου Ανδρέας. 07-11-1932.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαρατώβου.

 7. Ο Βόλσκ Γεώργιος. 13-08-1933. (Εκλογή 24-08-1933, από Καμίσιν).
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαρατώβου.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Καυκάσου Σεραφείμ. 23-08-1898. (+ 07-05-1933).
  Έδρα Σταυρούπολη.

Επίσκοποι

 1. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Πάμφιλος. 26-12-1921. (Εκλογή 11-08-1933, από Ποδόλσκ).
  Έδρα Αικατερινοδάρ.

 2. Ο Ροστόβου και Ταϊγανίου Νικόλαος. 09-12-1922. (Εκλογή 05-12-1933, από Γέισκ).
  Έδρα Ροστώβ.

 3. Ο Σταυρουπόλεως και Κουμπάν Λέων. 26-01-1923. (Εκλογή 24-08-1933, από π. Άλμα Άτα).
  Έδρα Σταυρούπολη.

 4. Ο Πιατιγκόρσκ και Πρικούμσκη Μεθόδιος. 09-08-1924. (Εκλογή 21-03-1933, από Μπουτουρλίνοφκας).
  Έδρα Πιατιγκόρσκ.

 5. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ταϊγανίου Ιωσήφ.
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

Βικάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ταϊγανίου Ιωσήφ. 27-11-1932.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ροστόβου.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιζέβου και Ζλατούστ Κυπριανός. 04-12-1911. (Εκλογή Αύγουστος 1933, από Ζλατούστ).
  Έδρα Ιζέφσκ.
  Σημείωση: Το 1933 η Ι.Ε. Ιζέβου και Βότκινσκ μετωνομάστηκε σε "Ιζέβου και Ζλατούστ".

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Ειρήναρχος. 16-07-1917. (+ 01-03-1933).
  Έδρα Πέρμη.

 3. Ο Ουφάς και Δαβλεκανώβου Σωφρόνιος. 10-06-1919. (Εκλογή 13-02-1933, από Ιρμπίτσκης).
  Έδρα Ουφά.

 4. Ο Ιζέβου και Βότκινσκ Νικόλαος. 16-06-1919. (Εκλογή 13-02-1933, από Πόλοτσκ. + 18-07-1933).
  Έδρα Ιζέφσκ.

 5. Ο Ουφάς και Δαβλεκανώβου Ιωάννης. 12-12-1922. (+ 30-01-1933).
  Έδρα Ουφά.

 6. Ο Σβερδλόβου και Ιρμπίτσκης Μακάριος. 16-05-1926. (Εκλογή 21-03-1933, από Ιρμπίτσκης).
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαραπούλ και Γελάμπουγκας Συμεών. 17-12-1923. (Εκλογή 05-12-1933, από π. Καμένσκ Σαχτίνσκ).
  Έδρα Σαραπούλ.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Γλέμπ. 23-12-1923. (Εκλογή 16-06-1933, από Σολικάμσκ).
  Έδρα Πέρμη (Μολότοφ).

 3. Ο Ορενβούργου Αρσένιος. 07-09-1924.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 4. Ο Ουράλσκ και Ποκρώβου (χηρεύει).
  Έδρα Ουράλσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κουνγκούρ Ιωαννίκιος. 03-06-1922. (+ 01-04-1933).
  Βικάριος της Ι.Ε. Πέρμης.

 2. Ο Γελάμπουγκας Αλέξανδρος. 27-01-1923. (Εκλογή 24-08-1933, από Καμένσκ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαραπούλ.

 3. Ο Βότκινσκ Δημήτριος. 24-09-1923. (Εκλογή 18-10-1933, από π. Τεμνικώβου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κυρόβου.

 4. Ο Σάτκας και Κερζένσκ Βασσιανός. 20-09-1926.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ουφάς.
  Σημείωση: Στο Βικαριάτο της Σάτκας υπάγονται οι ενορίες των Παλαιοπίστων, οι οποίοι υπήχθησαν στο Πατριαρχείο Ρωσίας, στην περιοχή των Ουραλίων.

 5. Ο Κουνγκούρ Βλαδίμηρος. 18-09-1927. (Εκλογή 24-08-1933, από Ρζέβου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Πέρμης.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Νέας Σιβηρίας Νικηφόρος. 28-09-1924.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Όμσκ και Παυλουπόλεως Αλέξιος. 09-06-1923. (Προαγωγή 11-08-1933).
  Έδρα Όμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τομπόλσκ και Σιβηρίας Αρτέμιος. 30-07-1917.
  Έδρα Τομπόλσκ.

 2. Ο Τόμσκ και Αλτάισκ Σέργιος. 25-05-1926. (Εκλογή 23-10-1933, από π. Τσελιάμπινσκ).
  Έδρα Τόμσκ.

 3. Ο Μπαρναούλης Ιάκωβος. 19-03-1923. (Εκλογή 04-04-1933, από Μπαλασώβου).
  Έδρα Μπαρναούλ.

 4. Ο Μπίησκ (χηρεύει) Τοποτηρητής ο Μπαρναούλης Ιάκωβος.
  Έδρα Μπίησκ.

 5. Ο Τσελιάμπινσκ και Μιάς (χηρεύει).
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.
  Σημείωση: Το 1933 εξελέγη Επίσκοπος Τσελιάμπινσκ ο Τόμσκ Φωστήριος, ο οποίος το ίδιο έτος τοποθετήθηκε Επίσκοπος Συζράν.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κουργάν Ηράκλειος. 27-09-1925. (Εκλογή 01-11-1933, από π. Μπουγκουρουσλάν).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τομπόλσκ.

 2. Ο Πετροπαυλώβου Βενιαμίν. 14-08-1933.
  Βικάριος της Ι.Ε. Όμσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μινουσίνσκ και Ουσίνσκ Διονύσιος. 06-08-1912. (Εκλογή 03-09-1933, από π. Ιρκούτσκ).
  Έδρα Μινουσίνσκ.

 2. Ο Ιρκούτσκ Παύλος. 19-03-1917. (Προαγωγή 04-04-1933. Εκλογή 24-06-1933, από Ιενεσέης).
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Αμούρ και Μπλαγοβέσενσκ Γερμανός. 09-12-1924.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 2. Ο Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ Αντώνιος. 19-06-1925. (Εκλογή 16-06-1933, από π. Μπουγκούλμας).
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 3. Ο Τσιτά και Ζαβαϊκάλης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βερχνεουντίνσκ Ιωαννίκιος.
  Έδρα Τσιτά.

 4. Ο Παραθαλασσίας και Βλαδιβοστόκ (χηρεύει).
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

 5. Ο Γιακουτίας και Βιλιούϊσκ (χηρεύει).
  Έδρα Γιακούτσκ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Χαμπαρόβου Παντελεήμων. 1928. (+ 11-02-1933).
  Βικάριος της Ι.Ε. Μπλαγοβέσενσκ.
  Σημείωση: Στις 24-08-1933 εξελέγη Επίσκοπος Χαμπαρόβου ο Βελίκι Ουστιούνγκ Σεραφείμ, ο οποίος στις 05-12-1933 εξελέγη Επίσκοπος Ροστόβου (Μεγάλου).

 2. Ο Βερχνεουντίνσκ Ιωαννίκιος. 01-10-1931. (Εκλογή 18-10-1933, από π. Καμίσιν).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσιτά.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Οδησσού και Χερσώνος Ανατόλιος. 29-06-1913.
  Έδρα Οδησσός.

 2. Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας Κωνσταντίνος. 21-09-1924.
  Έδρα Χάρκοβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ Αβέρκιος. 29-06-1915.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 2. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε Γεώργιος. 26-12-1921.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 3. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Νικόλαος. 03-01-1923.
  Έδρα Πολτάβα.

 4. Ο Κιέβου και Γαλικίας Σέργιος. 06-05-1927.
  Έδρα Κίεβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Τσερνιγόβου και Κόζελετς Στέφανος. 26-08-1926.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 2. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Πορφύριος. 25-06-1928.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 3. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Αλέξανδρος. 30-10-1932. (Εκλογή 25-08-1933, από Ουμάν).
  Έδρα Βίννιτσα.
  Σημείωση: Στις 07-09-1933 το Βικαριάτο της Βιννίτσης προήχθη σε αυτοτελή Επισκοπή, στην οποία υπήχθη και η καταργηθείσα Επισκοπή Κάμενετς Ποδόλσκ.

Βικάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κανέβου Βασίλειος. 06-08-1914. (+ 10-03-1933).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Πολόνογε Μάξιμος. 1923.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 2. Ο Νόβογραδ Βολυνίας Βιατσεσλάβος. 13-11-1932.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 3. Ο Νικολαγέβου Θεοδόσιος. 14-10-1933.
  Βικάριος της Ι.Ε. Οδησσού.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες και εδάφη.

Μητροπολίτες

 1. Ο Τασκένδης και Τουρκεστάν Νίκανδρος. 10-07-1905. (+ 03-03-1933).
  Έδρα Τασκένδη.

 2. Ο Τασκένδης και Τουρκεστάν Αρσένιος. 28-02-1899. (Εκλογή 24-08-1933, από Νοβγορόδου).
  Έδρα Τασκένδη.
  Σημείωση: Στις 23-03-1933 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Τασκένδης ο Καζάν Αθανάσιος, ο οποίος στις 24-08-1933 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Σαρατώβου.

 3. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Ελευθέριος. 21-08-1911.
  Έδρα Βίλνα. Προσωρινή έδρα Κοβνό (Κάουνας).

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Παυλίνος. 02-05-1921. (Εκλογή 16-06-1933, από Καλούγας. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Μογιλιέβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Τύχων. 21-04-1924. (Εκλογή 13-02-1933, από Ιζέβου).
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 2. Ο Γομέλ και Μοζύρ Τύχων. 22-03-1925.
  Έδρα Γομέλ.

 3. Ο Σεμιμπαλαντίνσκ και Ούστ Καμενογκόρσκ Ιννοκέντιος. 13-12-1925.
  Έδρα Σεμιμπαλαντίνσκ Καζαχστάν.

 4. Ο Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Θεοφάνης. 13-12-1930.
  Έδρα Μίνσκ.

 5. Ο Άλμα Άτα και Τουρκεστάν Αλέξανδρος. 03-09-1933.
  Έδρα Άλμα Άτα.

 6. Ο Μπακού και Κασπίας (χηρεύει).
  Έδρα Μπακού.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ποκρώβου Παύλος. 31-03-1924.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ουράλσκ.

ιγ) Αυτόνομη Εκκλησία της Λατβίας.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ρίγας και πάσης Λατβίας Ιωάννης. 11-02-1912.
  Έδρα Ρίγα.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Τόκιο και Ιαπωνίας Σέργιος. 06-11-1905.
  Έδρα Τόκιο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Αλεουτίων και Βορείου Αμερικής Βενιαμίν. 10-02-1919. (Εκλογή 05-12-1933, από π. Σεβαστουπόλεως).
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Δυτικής Ευρώπης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βίλνας Ελευθέριος.
  Έδρα Παρίσι.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Δημητρώβου Τρύφων. 01-07-1901.

 2. Ο π. Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Δημήτριος. 23-04-1902.

 3. Ο π. Χαρκόβου και Αχτύρκας Ναθαναήλ. 29-02-1904. (+ 07-04-1933).

 4. Ο π. Καζάν και Σβιάζσκ Κύριλλος. 06-08-1904.

 5. Ο π. Βελίκι Ουστιούνγκ και Ούστ Βίμσκ Αλέξιος. 05-09-1904.

 6. Ο π. Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Αλέξανδρος. 12-12-1904. (Παύση 1933).

 7. Ο π. Μπίησκ και Αλτάισκ Ιννοκέντιος. 03-04-1905.

 8. Ο π. Λένινγκραδ και Γκντώβου Σεραφείμ. 10-04-1905. (Παύση 14-10-1933).

 9. Ο π. Σαρατώβου και Πετρώβου Δοσίθεος. 18-01-1909.

 10. Ο π. Λένινγκραδ Ιωσήφ. 15-03-1909.

 11. Ο π. Πετρουπόλεως και Γκντώβου Θεόδωρος. 14-09-1909.

 12. Ο π. Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Γαβριήλ. 25-07-1910.

 13. Ο π. Νικόλσκ Βαρσανούφιος. 26-08-1910.

 14. Ο π. Ορέλ και Σέβσκ Αρσένιος. 22-10-1910.

 15. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Αμβρόσιος. 31-07-1911.

 16. Ο π. Τσερνιγόβου και Νιέζιν Παχώμιος. 30-08-1911.

 17. Ο π. Ταμπώβου και Κοζλώβου Ζηνόβιος. 11-12-1911.

 18. Ο π. Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Ευθύμιος. 18-03-1912.

 19. Ο π. Τσελιάμπινσκ και Τριάδος Ναζάριος. 01-07-1912.

 20. Ο π. Πέρμης Βαρλαάμ. 13-01-1913.

 21. Ο π. Πίνσκ και Νοβογρουδόκ Παντελεήμων. 02-06-1913.

 22. Ο π. Σερπουχώβου Αρσένιος. 08-06-1914.

 23. Ο π. Χερσώνος και Νικολαγέβου Προκόπιος. 30-08-1914.

 24. Ο π. Πιατιγκόρσκ και Μπουντιωνοβσκόβου Παύλος. 01-10-1914. (+ 07-05-1933).

 25. Ο π. Αστραχανίου Φίλιππος. 06-08-1916. (Παραίτηση 30-07-1933).

 26. Ο π. Ιζέβου και Βότκινσκ Νικόλαος. 28-05-1917.

 27. Ο π. Σβερδλόβου και Ιρμπίτσκης Κορνήλιος. 17-09-1917. (Παύση 21-03-1933. + 16-04-1933).

 28. Ο π. Τσερεποβέτς Νήφων. 23-04-1918.

 29. Ο π. Κούρσκ και Ομπογιάνου Δαμιανός. 29-04-1918.

 30. Ο π. Βιαζνικίου Γερμανός. 14-09-1919.

 31. Ο π. Ορέλ Νικόλαος. 15-11-1919.

 32. Ο π. Σαδρίνσκ Βίκτωρ. 26-12-1919.

 33. Ο π. Δημητρώβου Σεραφείμ. 03-01-1920.

 34. Ο π. Σουσδαλίας Γουρίας. 26-01-1920.

 35. Ο π. Ούγκλιτς Σεραφείμ. 02-02-1920.

 36. Ο π. Μελεκεσίου Αμβρόσιος. 02-02-1920. (+ 28-04-1933).

 37. Ο π. Βασιλσούρσκ Βαρνάβας. 16-02-1920.

 38. Ο π. Κουμπάν και Μαύρης Θαλάσσης Θεόφιλος. 08-03-1920. (+ Μάιος 1933).

 39. Ο π. Σαδρίνσκ Ευσέβιος. 15-03-1920.

 40. Ο π. Κυριλλώβου Τύχων. 22-03-1920.

 41. Ο π. Κολόμνας και Μπρονίτσης Θεοδόσιος. 18-05-1920.

 42. Ο π. Τότμας Γαβριήλ. 26-05-1920.

 43. Ο π. Τσιστοπόλεως Ιωάσαφ. 12-07-1920.

 44. Ο π. Κρασνοσλομπόδσκ Μακάριος. 09-08-1920.

 45. Ο π. Ροσλάβλ Βενιαμίν. 26-09-1920.

 46. Ο π. Ζβενιγκορόδου Φίλιππος. 29-11-1920.

 47. Ο π. Μογκιλώβου Ποδόλσκ Λολλίνος. 14-02-1921.

 48. Ο π. Βιασμά Βενέδικτος.  07-03-1921.

 49. Ο π. Γκζάτσκ Θεοφάνης. 11-04-1921.

 50. Ο π. Ρίλσκ Αλέξιος. 08-05-1921.

 51. Ο π. Κασίρας Βαρλαάμ. 09-05-1921.

 52. Ο π. Ανανιέβου Παρθένιος. 16-05-1921.

 53. Ο π. Ουλιανώβου Μητροφάνης. 27-06-1921. (Παύση 16-06-1933).

 54. Ο π. Βλαδίμης και Σουσδαλίας Νικόλαος. 31-07-1921.

 55. Ο π. Ιβανόβου και Κίνεσμα Βασίλειος. 14-09-1921.

 56. Ο π. Ιζέβου Στέφανος. 09-10-1921. (+ 26-03-1933).

 57. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Κύριλλος. 09-12-1921. (Παύση 05-12-1933).

 58. Ο π. Ροστόβου και Ταϊγανίου Σεραφείμ. 12-03-1922.

 59. Ο π. Πετσέρης Γρηγόριος. 20-03-1922.

 60. Ο π. Πετσέρσκ Λεόντιος. 24-04-1922. (Καθαίρεση 19-10-1933).

 61. Ο π. Κοροστέν Λεόντιος. 03-09-1922.

 62. Ο π. Τσερεποβέτς Μακάριος. 14-09-1922.

 63. Ο π. Ιζέβου και Βότκινσκ Τρόφιμος. 04-11-1922.

 64. Ο π. Τσιτά και Ζαβαϊκάλης Μάρκος. 05-11-1922. (Παύση 1933).

 65. Ο π. Ορενβούργου Παύλος. 21-11-1922.

 66. Ο π. Παλαιάς Ουφάς Αβακούμ. 28-11-1922.

 67. Ο π. Οσίνσκ Πέτρος. 21-12-1922.

 68. Ο π. Ρυμπίνσκ Ιωάννης. 22-12-1922.

 69. Ο π. Αικατερινοσλάβ και Νέου Μοσκώβου Μακάριος. 1922.

 70. Ο π. Μπαήκη Βενιαμίν. 02-03-1923.

 71. Ο π. Ρίλσκ Ιωάννης. 13-03-1923. (Παύση 1933).

 72. Ο π. Ατκάρσκ Νικόλαος. 17-03-1923.

 73. Ο π. Μάλαγιας Βίσερας Κύριλλος. 22-03-1923.

 74. Ο π. Μινουσίνσκ και Ουσίνσκ Δημήτριος. 06-05-1923. (Παύση 1933).

 75. Ο π. Ορέλ Ιωαννίκιος. 27-05-1923.

 76. Ο π. Γέλετς Λουκάς. 30-05-1923.

 77. Ο π. Κουνγκούρ Ιωάννης. 06-08-1923.

 78. Ο π. Κουργάν Ιωάννης. 14-08-1923.

 79. Ο π. Κλίν Γαβριήλ. 16-09-1923.

 80. Ο π. Συζράν Αυγουστίνος. 21-09-1923.

 81. Ο π. Σερπουχώβου και Κασίρας Μανουήλ. 23-09-1923.

 82. Ο π. Μπογορόδου Πλάτων. 01-10-1923.

 83. Ο π. Βορογκώβου Βασίλειος. 22-10-1923.

 84. Ο π. Γλουχώβου Δαμασκηνός. 18-11-1923.

 85. Ο π. Θεοδοσίας Γρηγόριος. 02-12-1923.

 86. Ο π. Βιννίτσης Φιλάρετος. 02-12-1923. (Παύση Αύγουστος 1933).

 87. Ο π. Ουραζώβου Αλέξιος. 19-12-1923.

 88. Ο π. Ροστόβου και Ταϊγανίου Αλέξανδρος. 1923. (+ 07-05-1933).

 89. Ο π. Μπακού και Κασπίας Μητροφάνης. 07-01-1924. (Παύση Φεβρουάριος 1933).

 90. Ο π. Ρυμπίνσκ Σεραφείμ. 22-01-1924.

 91. Ο π. Μπίησκ Νικήτας. 23-01-1924.

 92. Ο π. Βενιώβου Φλαβιανός. 14-02-1924. (Παύση 05-12-1933).

 93. Ο π. Τσεμποξάρυ Αρκάδιος. 30-03-1924.

 94. Ο π. Νίζνι Ταγκίλ Νικήτας. 12-05-1924.

 95. Ο π. Γιαράνσκ Νεκτάριος. 16-06-1924.

 96. Ο π. Βιτέργκας Βασίλειος. 29-08-1924.

 97. Ο π. Αλεξανδρόβσκογε Ραφαήλ. 26-09-1924.

 98. Ο π. Κοτέλνιτς Ιλαρίων. 14-10-1924.

 99. Ο π. Ντον και Νοβοτσερκάσκ Αντώνιος. 17-11-1924.

 100. Ο π. Νάρβας Σέργιος. 23-11-1924.

 101. Ο π. Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέης Νίκων. 06-12-1924.

 102. Ο π. Σκβίρας και Μπερντιτσέβου Αθανάσιος. 1924.

 103. Ο π. Μελεκεσίου Αμφιλόχιος. 08-03-1925.

 104. Ο π. Σάτκας και Ίγκρας Ρουφίνος. 07-05-1925.

 105. Ο π. Κουργάν Μελχισεδέκ. 13-06-1925. (Παύση 19-10-1933).

 106. Ο π. Βελίκε Λούκι Τύχων. 29-11-1925.

 107. Ο π. Νεβέλης Ιωνάς. 29-01-1926.

 108. Ο π. Ροστόβου Ευγένιος. 27-03-1926.

 109. Ο π. Μοζάισκ Αλέξιος. 28-03-1926.

 110. Ο π. Πιατιγκόρσκ και Πρικούμσκη Νικηφόρος. 03-04-1926.

 111. Ο π. Παραθαλασσίας και Βλαδιβοστόκ Βαρσανούφιος. 25-04-1926.

 112. Ο π. Ιζέβου και Βότκινσκ Συνέσιος. 13-06-1926.

 113. Ο π. Τσεμποξάρυ Ιωάσαφ. 19-07-1926.

 114. Ο π. Μπερσάντ Βαρλαάμ. 04-08-1926.

 115. Ο π. Κουμπάν και Κρασνοδάρ Θεοδόσιος. 05-08-1926. (Εκλογή Φεβρουάριος 1933, από Μογιλιέβου. Παύση 11-08-1933).

 116. Ο π. Λουμπένσκη Αρκάδιος. 28-09-1926.

 117. Ο π. Άλμα Άτα Γερμανός. 01-11-1926.

 118. Ο π. Κασίρας Αρσένιος. 02-10-1927.

 119. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Απολλώς. 01-01-1928. (Παύση Ιανουάριος 1933).

 120. Ο π. Αρζαμά Δομητιανός. 01-08-1928.

 121. Ο π. Σεργκάτς Παύλος. 04-05-1931. (Παύση 11-12-1933).

 122. Ο π. Μπαρναούλης Ταράσιος. 19-11-1931. (Παύση 31-01-1933. + 11-04-1933).

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2024.