2.1 Ιδιότητες των μετάλλων – Εισαγωγή

Τα μέταλλα βρίσκονται στη φύση ελεύθερα (αυτοφυή) ή και ενωμένα. Τα δραστικά μέταλλα των ομάδων ΙΑ, ΙΙΑ, ΙΙΙΑ, (Na, K, Mg, Ca, Ba, Ra, Al…..) βρίσκονται μόνο ενωμένα.
Τα πιο ευγενή ( π.χ. Cu, Hg, Ag, Bi…..) βρίσκονται και αυτοφυή και ενωμένα με τη μορφή διαφόρων ορυκτών.
Τα μέταλλα έχουν χαρακτηριστικές φυσικές και χημικές ιδιότητες. Τα στοιχειώδη σωματίδια από τα οποία αποτελούνται είναι ενωμένα με έναν ειδικό τύπο δεσμού, το λεγόμενο μεταλλικό δεσμό στον οποίο οφείλεται και ο μεταλλικός τους χαρακτήρας.
Γενικά τα μέταλλα έχουν την τάση να δίνουν ηλεκτρόνια και να μετατρέπονται σε θετικά ιόντα (κατιόντα). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η τάση, τόσο πιο ηλεκτροθετικό χαρακτηρίζεται το μέταλλο  ή αλλιώς τόσο πιο αναγωγικό είναι (προκαλεί αναγωγή ενώ το ίδιο οξειδώνεται).
Η τάση αυτή φαίνεται από την ηλεκτροχημική σειρά των μετάλλων.

Οι θέσεις των μετάλλων και των αμετάλλων στον περιοδικό πίνακα

Οι θέσεις των μετάλλων και των αμετάλλων στον περιοδικό πίνακα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας