3ζ. Regenerative Fuel Cells – Αναπαραγωγικά στοιχεία καύσης

Τα αναπαραγωγικά στοιχεία καύσης χρησιμοποιούν το υδρογόνο και το οξυγόνο ως καύσιμα υλικά για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παράγοντας ταυτόχρονα ως υποπροϊόντα της καύσης νερό και θερμότητα όπως κάνουν και τα άλλα στοιχεία καύσης. Εντούτοις τα στοιχεία αυτά σχεδιάστηκαν με σκοπό να χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια, που μπορεί να προέρχεται από τον ήλιο ή άλλης μορφής πηγή, για να διασπούν το νερό σε οξυγόνο και υδρογόνο, αναπαράγοντας μ’ αυτό τον τρόπο τα αρχικά καύσιμα. Η διαδικασία αυτή που είναι αντιστρεπτή της καύσης λέγεται ηλεκτρόλυση. H ανάπτυξη ενός εμπορικού τέτοιου συστήματος που θα είναι αφενός μεν αυτόνομο (δε θα απαιτεί τροφοδοσία καυσίμων) και αφετέρου δε μη ρυπογόνο, αφού θα λειτουργεί αποκλειστικά με υδρογόνο που θα προέρχεται από το νερό, είναι κάπως μακρινή και υπάρχουν διάφορα τεχνικά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, συμπεριλαμβανομένου του κόστους κατασκευής, συντήρησης και τελειοποίησης ενός αξιόπιστου τρόπου εξασφάλισης ενέργειας για την διαδικασία της ηλεκτρόλυσης.
Μια ένδειξη της αυξανόμενης σημασίας στο ρόλο που παίζει η ηλεκτροχημεία στον τομέα της ενέργειας είναι η ανάπτυξη στοιχείων καύσης με σκοπό την δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Ένα τέτοιο στοιχείο, η λειτουργία του οποίου βασίζεται σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό του, είναι το λεγόμενο στοιχείο καυσίμου Regensys. Το στοιχείο αυτό σχεδιάστηκε για χώρους μεγάλης ή και μικρής κλίμακας παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας.
Η τεχνολογία τους είναι βασισμένη σε δύο διαλυτά οξειδοαναγωγικά ζεύγη σε υδατικό διάλυμα (Br- / Br3-  και  S2- / S22- ). Η διαδικασία χρήσης του στοιχείου χρησιμοποιεί ένα σύνολο 200 τέτοιων στοιχείων (σωρός στοιχείων) με τους φορτισμένους και αποφορτισμένους ηλεκτρολύτες αποθηκεμένους εξωτερικά στο σωρό. Τα ηλεκτρόδια είναι φτιαγμένα από μίγματα πολυμερισμένου άνθρακα και διαχωρίζονται από μεμβράνες διαπερατές σε κατιόντα. Η γενική ενεργειακή αποδοτικότητα του συστήματος θεωρείται ότι είναι 70%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας