Παράδειγμα 11:
Ηλεκτρόλυση επιμετάλλωσης αντικειμένων με ευγενή μέταλλα, όπως επαργύρωση.

Μια σημαντική εφαρμογή της ηλεκτρόλυσης είναι η επιμετάλλωση. Στη βιομηχανία μεταλλικών αντικειμένων (μαχαιροπίρουνα, διακοσμητικά, αυτοκίνητα, κ.λ.π.) ένα αντικείμενο φτιαγμένο από ένα μέταλλο ή κράμα συχνά επικαλύπτεται από ένα στρώμα άλλου «ευγενέστερου» μετάλλου, είτε για προστασία είτε για διακόσμηση.
Μία από τις συνηθέστερες μεθόδους επιμετάλλωσης είναι με τη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης κατά την οποία το αντικείμενο που πρόκειται να επιμεταλλωθεί γίνεται κάθοδος και μια ποσότητα από το μέταλλο γίνεται άνοδος όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Τα ηλεκτρόδια εμβαπτίζονται σε διάλυμα άλατος του ευγενούς μετάλλου και συνδέονται με πηγή συνεχούς ρεύματος. Η επιμετάλλωση με ηλεκτρόλυση λέγεται γαλβανοπλαστική.

Διαδικασία επαργύρωσης κουταλιού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας