Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Σχίνος

Οικογένεια: Ανακαρδιίδες (Anacardiaceae, Sumachgew?chse / Sumachs)

Πιστακία η λεντίσκος (Pistacia lentiscus)

Η πρώτη είναι του βουνού και μπορεί να είναι και Pistacia terebinthus. Στην Κρήτη τα λένε και τσικουδιές. Το μαστιχόδεντρο στη Χίο είναι υποείδος του είδους αυτού.

Share

You must be logged in to post a comment.