Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μουσικολογία

Αρμονικό μινόρε

Αναπαραγωγή της κλίμακας σε αρχείο midi: minorarm

Κύριες συγχορδίες: I βαθμίδα:  re-
IV βαθμίδα:  sol-
V βαθμίδα:  la+ ή (la+7)
Δευτερεύουσες συγχορδίες: II βαθμίδα:  mi dim
III βαθμίδα:  fa+ (fa aug)
VI βαθμίδα:  b si
VII βαθμίδα:  #do dim
Από το Μελωδικό Μινόρε και το Διατονικό Μινόρε εκείνο που συγγενεύει περισσότερο με την πλειοψηφία των δρόμων είναι το Αρμονικό Μινόρε. Αυτό συμβαίνει γιατί όλοι σχεδόν οι δρόμοι χαρακτηρίζονται από μελωδικά διαστήματα τριημιτονίου αυξημένης δευτέρας και ο δρόμος Αρμονικό Μινόρε χαρακτηρίζεται από τριημιτόνιο αυξημένη δευτέρα που δημιουργείται ανάμεσα στη VI βαθμίδα του και VII βαθμίδα του.
Ο δρόμος Αρμονικό Μινόρε {δανείζει} τις συγχορδίες που προκύπτουν από τα μελωδικά διαστήματα του στην εναρμόνιση του δρόμου Μελωδικό Μινόρε.
Ο δρόμος Αρμονικό Μινόρε προέκυψε από το δρόμο Διατονικό Μινόρε. Εκεί μεταξύ των βαθμίδων VII – VIII υπάρχει  μελωδικό διάστημα τόνου δευτέρας μεγάλο.
Αυτό το διάστημα των βαθμίδων VII – VIII αλλοιώθηκε σε μελωδικό διάστημα ημιτονίου δευτέρας μικρό.
Ετσι δημιουργήθηκε μία {ελλάσσων κλίμακα} (Μινόρε δρόμος) που όμως η VII βαθμίδα απείχε διάστημα ημιτονίου από την VIII βαθμίδα όπως ακριβώς συμβαίνει στο δρόμο Ματζόρε.

Για να δείτε και τους υπόλοιπους δρόμους…

Share

You must be logged in to post a comment.