Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μουσικολογία

Μελωδικό μινόρε

Ο δρόμος Μελωδικό Μινόρε έχει διαφορετική ανιούσα από κατιούσα κλίμακα. Μάλιστα δε η κατιούσα κλίμακα του έχει τα ίδια χαρακτηριστικά μελωδικά διαστήματα με τούς δρόμους Διατονικό Μινόρε και κατιούσα κλίμακα του δρόμου Κιουρντί.
Επειδή η εναρμόνιση του δρόμου Μελωδικό Μινόρε είναι πολύπλοκη θα αναφερθούμε ξεχωριστά για την ανιούσα από την κατιούσα κλίμακα.

Ανιούσα κλίμακα Μελωδικού Μινόρε

Αναπαραγωγή της κλίμακας σε αρχείο midi: minormel

Κύριες συγχορδίες: I βαθμίδα:  re-
ΙV βαθμίδα:  sol+
V βαθμίδα:  la+ ή la+7
Δευτερεύουσες συγχορδίες: II βαθμίδα:  mi-
III βαθμίδα:  fa- (fa aug)
VI βαθμίδα:  si dim
VII βαθμίδα:  #do dim
Η προέλευση της Ανιούσας κλίμακας του Μελωδικού Μινόρε έχει την εξής ιστορία:
Στην Δ.Ευρώπη επειδή ήταν κακόγουστο το άκουσμα τριημιτονίου (δευτέρας αυξημένο) ανάμεσα στην VI και στην VII βαθμίδα, γι’ αυτό κρατώντας στο ίδιο τονικό ύψος την VII βαθμίδα, αύξησαν την VI βαθμίδα κατά ένα ημιτόνιο.
Ετσι κατόρθωσαν από τη μία να έχουν ένα Μινόρε δρόμο με κατάληξη όπως ο Ματζόρε και από την άλλη να αποφύγουν το δυσάρεστο (γι΄ αυτούς) άκουσμα του τριημιτονίου ανάμεσα στην VI και στην VII βαθμίδα.

Κατιούσα κλίμακα Μελωδικού Μινόρε

Αναπαραγωγή της κλίμακας σε αρχείο midi: minorml2

Κύριες συγχορδίες: I βαθμίδα:  re-
V βαθμίδα:  sol-
IV βαθμίδα:  la-
Δευτερεύουσες συγχορδίες: VII βαθμίδα:  mi dim
VI βαθμίδα:  fa+
III βαθμίδα:  b si+
II βαθμίδα:  do+
Στην κατιούσα κλίμακα του δρόμου Μελωδικο Μινόρε είναι επιτρεπτό να εναρμονίσουμε όπως και στο δρόμο Αρμονικό Μινόρε όσον αφορά τις κύριες συγχορδίες.
Βέβαια, σαν συνέχεια της παραπάνω σημείωσης, είναι επιτρεπτό να εναρμονίσουμε και με τις κύριες συγχορδίες που προκύπτουν από τα μελωδικά διαστήματα του δρόμου.

Για να δείτε και τους υπόλοιπους δρόμους…

Share

You must be logged in to post a comment.