Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μουσικολογία

Κιουρντί

Ανιούσα κλίμακα Κιουρντί

Αναπαραγωγή της κλίμακας σε αρχείο midi: kiourdi1

Κύριες συγχορδίες:  Ι βαθμίδα re -
III βαθμίδα fa -
VII βαθμίδα do+
Δευτερεύουσες συγχορδίες:  ΙΙ βαθμίδα: mi
IV βαθμίδα sol +
V βαθμίδα (b la aug) b la +
VI βαθμίδα si dim
Ο δρόμος Κιουρντί έχει ένα ξεχωριστό άκουσμα που προέρχεται από την ελλατωμένη V Βαθμίδα του (b la). Την αρμονική φυσιογνωμία του δρόμου χαρακτηρίζει η ζεύξη των βαθμίδων I-III-VII-I  δηλαδή (re-)-(fa)-(do+)-(re-).
Η συγχορδία  b la+(b la aug) μπορεί να ακουστεί συνέχεια (η αντικατάσταση) της συγχορδίας της ΙΙΙ Βαθμίδα (fa).
Η συγχορδία της VI βαθμίδας (si dim) ή (re dim) μπορεί να ακουστεί σαν συνέχεια της συγχορδίας της Ι βαθμίδας (re-).

Κατιούσα κλίμακα Κιουρντί.

Αναπαραγωγή της κλίμακας σε αρχείο midi: kiourdi2

Κύριες συγχορδίες: I βαθμίδα: re-.
IV βαθμίδα: la-.
V βαθμίδα: sol-.
Δευτερεύουσες συγχορδίες:II βαθμίδα: do+
ΙΙΙ βαθμίδα: b si+
VI βαθμίδα: fa+
VII βαθμίδα: mi dim
Οσον αφορά την κατιούσα κλίμακα του δρόμου Κιουρντί υπάρχει και η άποψη ότι είναι ακριβώς ίδια με την κλίμακα του δρόμου Ουσάκ. Απλούστατα οι δύο δρόμοι συγγενεύουν και πολλά τραγούδια έχουν ανιούσα κλίμακα του Κιουρντί και κατιούσα κλίμακα του Ουσάκ.Ετσι ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο δρόμους, μας δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για ένα δρόμο.
Η ελλατωμένη συγχορδία της VII βαθμίδας (mi dim) αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις συγχορδίες της II  βαθμίδας (dο+) και της V βαθμίδας (sol-).
Οι δευτερεύουσες συγχορδίες της VI βαθμίδας (fa+) της III βαθμίδας (b si) και της II βαθμίδας (do+) χαρακτηρίζουν αρμονικά το δρόμο fa Ματζόρε. Ετσι ενώ βρισκόμαστε στο δρόμο re Κιουρντί χωρίς να προκληθεί ακουστικό χάσμα μπορούμε να μεταπηδήσουμε στο δρόμο fa Ματζόρε.

Για να δείτε και τους υπόλοιπους δρόμους…

Share

You must be logged in to post a comment.